Záruka kvality Walmark

Walmark, a.s. splňuje požadavky pro výrobu a distribuci léčiv

Firma Walmark se od roku 1992 věnuje prodeji a výrobě doplňků stravy, vitamínů, minerálů, bylinných přípravků a od roku 2004 také léčiv.

Firma Walmark, a.s. splnila požadavky zákona o léčivu a vyhlášky GMP pro výrobu a distribuci léčiv v České republice a prokázala funkčnost zavedeného systému Správné výrobní praxe (GMP). Správná výrobní praxe je soubor pravidel, která jsou závazná pro výrobce léčiv. Výrobce léčiv podle těchto pravidel musí zajistit takový průběh výroby a všech souvisejících procesů, které budou garantovat výrobu kvalitního, účinného a bezpečného léčiva. Walmark, a.s. je držitelem povolení k výrobě léčiv od roku 2003.

Systém řízení jakosti ve firmě Walmark, a.s.

Výroba ve firmě Walmark probíhá ve shodě se všemi legislativními požadavky, které jsou kladeny na jednotlivé druhy vyráběných produktů, jedná se především o Zákon o potravinách, Zákon o léčivu a další související vyhlášky ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství. Distribuované výrobky jsou řádně registrovány a schváleny podle svého charakteru Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Firma je inspektována příslušnými státními autoritami, tj. Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí (ČZPI) a SÚKL.

Správná výrobní praxe GMP (Good Manufacture Practice)

Jedná se o široké spektrum požadavků, které jsou přísnější než legislativní požadavky na výrobu potravin. Správná výrobní praxe je legislativně vyžadována při výrobě léčiv, na divizi farmacie jsou uplatňovány doporučené postupy GMP také při výrobě doplňků stravy.

Kontrola jakosti

Kontrola jakosti zasahuje do všech stupňů toku (zpracování) materiálů, provádí se vstupní kontrola surovin, průběžná a mezioperační kontrola polotovarů, průběžná výrobní a výstupní kontrola výrobků. Pokud materiál nevyhovuje jakostním požadavkům, není uvolněn ke zpracování, respektive do distribuce. Provádí se pravidelná kontrola výrobních a skladovacích podmínek.

Jištění (zabezpečování) jakosti

Jištění jakosti je soubor systémových činností, které mají zajistit výrobu kvalitních výrobků. Zahrnuje stanovení jakostních požadavků na všechny suroviny, polotovary a výrobky, požadavků na zařízení, výrobní a skladovací prostory, stanovení výrobních a kontrolních postupů, zajišťuje školení pracovníků a provádí šetření v rámci reklamací a zjištěných neshod. Systém vnitřních inspekcí prověřuje jak jednotlivé procesy tak funkčnost celého systému řízení jakosti. Vnitřní inspekce jsou zaměřeny na dodržování všech postupů, instrukcí, provádění záznamů a další činnosti, které jsou spojeny s nákupem, kontrolou, výrobou a skladováním. Firma Walmark také využívá pravidelných auditů jakosti nezávislou stranou, tj. renomovanou firmou zabývající se zaváděním a zlepšováním systému GMP, konzultacemi a audity jakosti se zaměřením na požadavky GMP.

Systém kritických bodů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby doplňků stravy uplatňuje firma systém řízení jakosti, který je v souladu se systémem kritických bodů vyžadovaným pro výrobu potravin. Tento systém analyzuje v procesu výroby nebezpečí, kritické kroky a procesy, které mohou mít vliv na jakost výrobků a stanovuje nápravná opatření tak, aby byla dodržena zdravotní nezávadnost výrobků.

zpět na úvod nahoru